Projectontwikkeling & Transformatie

Uw adviseur in projectontwikkeling & transformaties

Door anders naar het gebruik en bestemming van een gebouw te kijken kan er een nieuwe invulling en waardesprong gerealiseerd worden. Zo kan een kantoor-, kerk- of schoolgebouw na herbestemming en renovatie uitstekend dienst doen als wooncomplex om zo bij te dragen aan het terugdringen van het woningtekort en tegelijkertijd een hogere verkoopopbrengst of beleggingswaarde te realiseren. Lastig verhuurbare winkelpanden krijgen door omzetting naar een woonbestemming een tweede leven en bedrijfsruimten worden door een herindeling of sloop-nieuwbouw weer courant. Per object en locatie bepalen wij op basis van de vraag uit de markt welke ontwikkelscenario’s het meest courant en waardevol zijn en dus het meest voor de hand liggen. Voor elk scenario wordt van het te realiseren eindproduct vervolgens de marktwaarde uitgewerkt. De te realiseren eindwaarde wordt mede bepaald door de keuze of er ontwikkeld wordt naar een beleggingsobject zoals huurwoningen of bedrijfsruimten voor de verhuur of dat wordt ontwikkeld tot woningen of bedrijfsruimten met losse verkoop aan eindgebruikers na realisatie. Wanneer eenmaal de verkoop- of beleggingswaarde van de voornaamste scenario’s is uitgewerkt dienen de bouwkosten in kaart te worden gebracht zodat ook de waarde van het object in de huidige staat kan worden vastgesteld. Als vastgoedeigenaar kunt u er vervolgens voor kiezen het object via ons kantoor in de huidige staat met beoogd ontwikkelscenario te verkopen. Ook kunt u zelf het ontwikkeltraject (deels) bewandelen waardoor u gaandeweg meer waarde toevoegt. Door reeds een nieuwe bestemming, de benodigde vergunningen en eventuele goedkeuring van de Vereniging van Eigenaars te verkrijgen worden onzekerheden (en dus risico’s) voor koper weggenomen en wordt waarde toegevoegd. Als vastgoedadviseur hebben wij uiteraard niet al deze expertise in huis. Voor een adequate uitwerking van het ontwikkelplan en bouwkosten, een succesvolle herbestemming en het verkrijgen van de benodigde vergunningen doen wij graag een beroep op ons brede netwerk van specialisten.

Van schoolgebouw naar 12 appartementen

Dit vrijstaande schoolgebouw met een metrage van circa 1.200 m² aan de 1e Pijnackerstraat te Rotterdam Noord hebben wij verkocht onder voorbehoud van een door koper te verkrijgen benodigde vergunning voor het kunnen realiseren van 12 appartementen. Verkoper had aanvankelijk zelf aangekocht van de gemeente Rotterdam teneinde de school te herontwikkelen. Door omstandigheden is besloten hier vanaf te zien waarop wij een partij hebben aangedragen die de lopende afspraken heeft overgenomen. Notarieel transport heeft reeds plaatsgevonden.

Van 12 bedrijfshallen naar woningnieuwbouw

Deze 12 verhuurde bedrijfshallen met een oppervlakte van ca. 4.100 m² op bedrijventerrein Kethelvaart te Schiedam Noord hebben wij namens eigenaar mogen verkopen. Lastig aspect was de korte, resterende looptijd van de erfpacht. Positief punt was dat op dit bedrijventerrein reeds een woonbestemming van toepassing is. Door de woonbestemming en dus de aanwezige ontwikkelpotentie van sloop-nieuwbouw was er sprake van meerwaarde die ook tot uiting is gekomen in de koopsom.De oplossing voor een goed verkoopresultaat was om binnen ons netwerk van kopers te richten op een ontwikkelende belegger met reeds bezit (en dus bestaande contacten met de gemeente) in Schiedam.

Van kantoorgebouw naar appartementen

Dit kantoorgebouw met een oppervlakte van ca. 1.200 m² aan de Slinge te Rotterdam Zuid hebben wij namens eigenaar verkocht aan een ontwikkelende belegger. Koper heeft de kantoorruimte getransformeerd naar woonruimte en tevens een woonverdieping toegevoegd op het dak.

Van kerkgebouw naar woningen

Dit kerkgebouw te Hoogvliet is door ons verkocht aan een ontwikkelende belegger. Koper heeft aangekocht zonder voorbehouden met als doel hier nieuwbouw van woningen danwel transformatie tot woningen te realiseren. Gezien de samenstelling van deze wijk met veel gezinnen en diverse scholen en de aanwezigheid van een buitenterrein wordt een gebruik als kinderdagverblijf ook nog nader onderzocht.

Ontwikkeling van parkeerterrein en horeca naar woningen

Dit omvangrijke perceel van ca. 1.350 m² met diverse horecaruimten en woningen te Vlaardingen centrum hebben wij mogen verkopen namens eigenaar. Na de oprichting van Van Toor distilleerderij in 1883 vestigde de heer Van Toor na de Tweede Wereldoorlog zich op deze locatie. Na al deze tijd betrof het vastgoed nog steeds grotendeels familiebezit. Een verkoop met sentiment en boeiende verhalen vanuit de verkoper dus. Koper zal het parkeerterrein ontwikkelen tot meerdere woningen. Tevens behoort een toekomstige ontwikkeling van de naastgelegen horecaruimte tot de mogelijkheden.

Neem contact op

Overweegt u verkoop van uw vastgoed? Neem daarvoor contact op met ons via dit formulier. Bellen mag ook via 010-213 1231.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

contactgegevens

objectgegevens (optioneel)

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms